Нашата гаранция

Ние имаме над 8 – годишен опит както в малки домашни ВиК ремонти така и на големи ВиК гаранцияобекти и сме спечелили репутация на надежден партньор.

Гарантираме, че всички видове работа, която извършваме е на най-високо ниво и в строго съответствие със законодателството на Република България в областта на строителството.

Приблизително на половината от поръчките за монтаж на оборудване и ремонтни работи нашата фирма получава препоръките на нашите клиенти. Затова нашата отличителна черта е високото качество на работа което ние предлагаме.

Четири компонента на нашата гаранция .

 • Нашият дългогодишен опит.
 • Ремонт на най-високо ниво.
 • Отговорен подход към всички етапи на работа.
 • Екипи от висококвалифицирани специалисти граждани от български произход.

Гаранция се издава не само на думи, но се потвърждава от Документ за гаранционния период. Предоставяме гаранция за всички извършени услуги.

 • ВиК ремонти – 3 месеца.
 • Инсталирането на нови устройства и оборудване – 24 месеца.
 • Пълна подмяна : вода, канализация, ток – 36 месеца.

По време на гаранционния период вие имате право на безплатен ремонт на повреди, които са причинени от дефекти направени по време на инсталацията. Гаранцията не покрива следното

 • Неспазването на правилата за експлоатация на продукти, устройства и комуникации.
 • Колебания на мрежовото напрежение в неприемливи граници.
 • Промени в налягането, които причиняват вода чук.
 • С грешки, които са възникнали в резултат на механични повреди.
 • Случайни или умишлени чужди предмети, вещества или корозивни течности вътре в оборудването или външната му част .
 • Когато има опит за ремонт от лице, което не е служител на нашата компания.
 • Ако изгубите касовата бележка – Споразумение за извършената работа.
 • В резултат на непреодолима сила : наводнение, пожар, земетресение , щети от гризачи и т.н.